Thuê xe tháng

Thumbnail
05/06/2022

Hưng Yên là mảnh đất có tiềm năng phát triển kinh tế lớn. Nơi thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư phát triển kinh tế. Từ đó nhu cầu tuyển dụng và níu chân người tài cũng tăng lên....

Xem thêm
Thumbnail
04/06/2022

Những năm gần đây, Vĩnh Phúc trở thành tỉnh thu hút nguồn vốn đầu tư lớn. Hình thành nhiều cụm công nghiệp và khu công nghiệp rộng lớn. Không phải KCN nào cũng đáp ứng được nhu cầu nhà ở...

Xem thêm
03/06/2022

Bắt đầu từ năm 2015 là một năm hoạt động thành công đối với các khu công nghiệp (viết tắt KCN) tỉnh Hà Nam. Những năm gần đây KCN tại Hà Nam được đầu tư mở rộng. Có nhiều hoạt...

Xem thêm
Thumbnail
02/06/2022

Bắc Ninh là một trong những tỉnh hình thành các khu công nghiệp sớm ở miền Bắc. Điều này đã góp phần giải quyết lượng lớn nguồn lao động phổ thông. Các công ty, doanh nghiệp cũng rất chú trọng...

Xem thêm
Thumbnail
10/10/2021

Thái Nguyên là tỉnh hình thành cụm công nghiệp, khu công nghiệp khá sớm. Tuy nhiên với sự phát triển như vũ bão, các khu công nghiệp không đáp ứng được nơi ở cho công nhân, kỹ sư. Tạm thời...

Xem thêm
1 2